Meleklerin Renkleri Uyumlaması

Yaşam yolculuğunuzda yolunuza Rehberlik, Koruma ve Işık Getirmek İçin 7 Başmelek Bağlantısı

Kurucusu: Stephen Lovering

Türkçesi: Saffet Güler

Meleklerin Renkleri 7 Başmelek ve onların ilgili Işınları ile 7 bağlantı sunar. Bu 7 bağlantı tek bir inisiyasyon ile verilir, sizi her bir başmeleğe bağlar ve dilediğiniz her zaman bu Başmeleklerden herhangi birini veya hepsini çağırabilirsiniz. Melekler asla sizi terk etmez veya boş vermez ve günü veya gecenin her saatinde sizi dinlerler.

Her bir Başmeleğe bağlanırken, ayrıca Başmeleklerin hizmet ettikleri Işına ve onun ilgili rengine bağlanırsınız. Bağlandığınız Başmeleğin rengini basitçe gözünüzde canlandırarak, bağlantının güçlendiğini hissedersiniz. Bu, imgeleri gözünde canlandırmada zorluk yaşayanlar için idealdir, tüm gerekli olan rengi gözünüzde canlandırmaktır.
Yedi Başmelek ve Işınlar aşağıda anlatılıyor:

Başmelek Mikail: Mavi renkli olan ve Koruma ve Gücün Işını olan Birinci Işında hizmet eder.

Başmelek Jophiel : İkinci veya Sarı renkli olan Aydınlanmanın ve Bilgeliğin Işınında hizmet eder.

Başmelek Chamuel: Sevginin Işını olan Üçüncü veya Pembe Işında hizmet eder.

Başmelek Gabriel: Uyum ve Saflığın Işını olan Dördüncü veya Beyaz Işında hizmet eder.

Başmelek Rafael: Şifa ve Gerçeğin Işını olan Beşinci veya Yeşil Işında hizmet eder.

Başmelek Uriel : Huzurun Işını olan Altıncı veya Altın Işında hizmet eder.

Başmelek Zadkiel: Özgürlüğün Işını olan Yedinci veya Mor Işında hizmet eder.

Her bağlantı sizi daimi olarak her Başmeleğe ve Işına bağlayan uzaktan yapılan tek bir inisiyasyon ile arka arkaya yapılır.

Meleklerin Renkleri İnisiyasyonunu Nasıl Alacaksınız;

30 – 45 dakika boyunca rahatsız edilmeyeceğiniz bir yerde olun.

Telefonlarınızı kapatın ve aileniz veya arkadaşlarınızdan rahatsız etmemelerini isteyin.

İsterseniz, hafif bir müzik çalın ve tütsü ve mum yakın.

Uyumlamayı almadan hemen önce, kendinizi rahatlatın ve tüm bedeninizi ve zihninizi gevşetin.

Sonra yüksek sesle veya içinizden,

“Bana (Şebnem Özenç) tarafından gönderilen Meleklerin Renkleri İnisiyasyonunu almaya şimdi hazırım.” deyin.

Sonra gözlerinizi kapatın ve uyumlamanin sizden akmasina izin verin.

Başmeleklerden herhangi birini etrafınızda hissedebilirsiniz, renkler görebilirsiniz veya sıcaklık hissedebilirsiniz.

Uyumlamanın bittiğini hissettikten sonra Başmeleklere teşekkür edin ve yavaşça kalkın. Bol bol su için.

SOYAĞACI: Stephen Lovering / Saffet Güler / Şebnem Özenç

İSİM OKUNUŞLARI: Jophiel (Yofiel / Cofiel) – Chamuel (Çamuel) – Diğerleri yazıldığı gibi

Önemli Not: Başmelekler dahil olmak üzere, meleklerle bağlantı kurmak, çalışmak ve rehberlik almak için herhangi bir uyumlama gerekli değildir. Onlar koşulsuz, her konuda, biz istediğimiz an’da yardımcı olmaya hazırdırlar.

Meleklerle ilgili enerji uyumlamalarının amacı, tüm enerji çalışmalarında olduğu gibi; şifalanmamıza, dengelenmemize, enerjimizi yükseltmeye ve farkındalığımızı arttırmaya destek sağlamaktır. Bu tarz uyumlamalar ancak, bağlantı kuramayacağımıza dair zihinsel kalıbımız varsa rehberlik almamızda da yardımcı olabilir.

Her zaman olduğu gibi aslolan siz’siniz!

Melekler, Tanrı (Evren)’nın düzen koruyucularıdır ve formsuz engin varlıklardır. Bizim sınırlarımız/kalıplarımız ötesindedirler, zaman ve mekandan bağımsızdırlar. An’da birimizle de, milyonumuzla da birebir etkiyle çalışırlar.

… daima saygı ve sevgiyle

7 ışına hizmet eden Başmelekler ve Elohim :

IŞIN RENK BAŞMELEK & ARCHEIAI ELOHIM

1 Safir mavisi Başmelek Mikail & Lady Faith, Hercules & Amazonia

2 Sarı Başmelek Jophiel & Lady Christine, Apollo & Lumina

3 Pembe Başmelek Chamuel & Lady Charity, Heros & Amora

4 Beyaz Başmelek Gabriel & Lady Hope, Purity & Astrea

5 Zümrüt yeşili , Başmelek Raphael & Lady Mary, Cyclopea & Virginia

6 Mor&Altın(veya Yakut) Başmelek Uriel & Lady Aurora, Yedi temel ışın& Aloha

7 Menekşe Başmelek Zadkiel & Lady Amethyst, Arcturus & Victoria

7 Işın Hakkında

Bu herkesin sahip olması gereken mükemmel küçük bir kitaptan alınmıştır. Başlığı : “Sevginin ve Işığın MELEKLERİ”, yazarı Lynn Fischer. Bu kursta kapsanan melekler ile ilgili öğretilerin temeli olduğu için bu kitabı satın almanız önerilir. Bu küçük kitap bu konuyu ve melekler konusunu daha ayrıntılı olarak işliyor.

Birinci Işın – Safir Mavisi

İlk solar ışın Tanrı’nın gücünü ve iradesini temsil eder, ayrıca imanın ve korumanın gücünü temsil eder. Güç eylem ve hareketin arkasındaki kuvvettir. Yaptığımız her şeydeki motivasyondur. Safir mavisi ışın asla zarar verici olmayan Tanrı’nın gücünü getirir. Bu ışın Salı günleri en güçlü şekilde yayınır ve Başmelek Mikail & Archeiai Faith tarafından yönetilir. Hükümdarların, yöneticilerin ve devlet memurlarının genellikle bu ışının altında çalıştığı görülür. Bu ışın bize gücün doğru kullanımını öğretir ve yanlış – yaratmamamız için Tanrı’nın gücünün anlayışını bize gönderir. Bu doğru kullanıma bu dört temel nitelik üzerine çalışarak erişilebilir : Sevgi, Bağışlayıcılık, Alçakgönüllülük & İman (güven). Tüm dördü dengede olduğu zaman, kendimizi topluluğumuzda saygı duyulan liderler pozisyonunda bulabiliriz. Bu ışını çağırmak bir lidere kendine – hizmet etme yerine şerefli olmasına yardımcı olur. Safir mavisi ışın boğaz çakrasının rengidir, boğaz çakrası iletişimin yeridir ve söylenmiş sözün gücünü yönetir.

İkinci Işın – Altın Sarısı

Çoğu zaman aydınlanmanın, bilgeliğin ve anlayışın güneş ışığı ışını olarak adlandırılır. Altın sarısı rengi Pazar günleri en çok göze çarpar/belirgindir. Doğulular taç çakraya sarı ışın yerleştirir. Işık karanlığı sona erdirir. Aydınlanma cehaletin sonu demektir. Bir kez bilge olduğumuzda, korkumuz kalmaz. Cehalet, korku ve açgözlülük savaş, önyargı ve nefret getirir. Bilgelik ve aydınlanma barış getirir, çünkü bunlar Tanrıdandır. Başmelek Jophiel & Archeiai Christine ilahi bilgeliğe adanmaları ile ikinci solar ışını yönetirler. 2 nci ışının melekleri okullarda, kolejlerde, üniversitelerde ve dini okullarda bolca bulunurlar. Eğitimde ve öğrenimde bize ilahi bilgelik sunarlar. Tüm dünyada aydınlanmanın niteliğini büyütürler.

Üçüncü Işın – Pembe

İlahi sevginin evrensel yasasını ifade eden tapınmanın/çılgınca sevmenin titreşimini temsil eder. Güzellik ve uyum yaratma arzusu bu ışının altında gelir. Sanatçı, müzisyen ve barışçı insanlar bu cennetsel renk tonuna çekilirler. Sevincin rengi, insanın içindeki iyiliği dışarı çıkartır ve başkaları ile birlik hissi getirir. Duygusal durumlarını yükselterek ve kalplerine ilahi sevginin niteliğini çekerek ve bunu dış dünyalarında ifade ederek insanların kendi özel planlarını gerçekleştirmelerine yardım eder. Sevgi ışını kalbi yönetir, bedendeki merkezi gücün yeri. Başmelekler Chamuel & Charity, tapınmanın/çılgınca sevmenin – ilahi olanı onurlandırmanın mükemmel eylemi – niteliklerini yansıtırken bu pembe ışını yönetirler. Onlar, Tanrı’nın sevgisinin bize daima bol miktarda aktığını ve asla bizden kesilemeyeceğini öğretirler, çünkü bu sevgi asla tükenmez. O sonsuzdur. Çünkü sevgi Tanrı’nın en yüksek ifadesidir ve yaşamın herhangi bir parçasına sevgimizi ifade ettiğimiz her seferinde bu sevgi büyür.

Dördüncü Işın – Göz kamaştırıcı Beyaz

Bu ışın saflığı, yeniden dirilişi ve yükselişi temsil eden Tanrı’nın ilhamsal enerjisidir. Pırıldayan kristal beyazı oluşturmak için gökkuşağı renklerinin hepsinin birleşiminden yapılmıştır. Bu ışın omurga çakrasının tabanını yönetir. Ayrıca yaratılışın saf enerjisi olarak bilinir. İsa Mesih yeniden diriliş mucizesi ile 4 ncü ışının eylemini göstermiştir. Bu ışın saflığın ve bütünlüğün niteliklerini ve Ruhumuzun Tanrı ile yeniden – birleşme arzusunu büyütür. Göz kamaştırıcı beyaz ışık arınma içindir ve bize mükemmellik için gayret etme hissi verir. O, kişinin bedeninin, zihninin ve ruhunun saflığı vasıtası ile Tanrı’yı bilmek ve Tanrı’ya daha yakın olmak arzusudur. Bu ışının altında çalışanlar genellikle spiritüel liderler, mimarlar, inşaatçılar, müzisyenler, sanatçılar, astronomlar, biyokimyacılar, fizikçiler ve spiritüel bilim adamlarıdır. Başmelek Cebrail ve Archeiai Hope, yeniden dirilişi ve sonsuz yaşamın umudunu temsil ederek bu ışını yönetirler.

Beşinci Işın – Zümrüt Yeşili

Bu ışın ilahi vizyonun, şifanın ve gerçeğin niteliklerini temsil eder. Bolluk yasalarını büyütür ve vizüalizasyon ile yaratma yeteneğimizi güçlendirir. Bu ışını doğru şekilde kullanmak için, kişi hem alçakgönüllü olmalı, hem de çabaladığı rüyaya sıkıca tutunmak için kalbi saf olmalıdır. Bu rahatlatıcı zümrüt yeşilinin altında çalışan insanlar çoğu zaman holistik şifacı, doktor, hemşire, yaratılışın matematiklerini ve evrensel yasalarını anlayan bilim adamı ve mucit olurlar. Bu ışın ayrıca müziğin ve geometrinin ışınıdır. Başmelek Rafael & Archeiai Mary, şifanın, konsantrasyonun ve gerçeğin niteliklerini somutlaştırarak bu ışını yönetir. Bu ışın ayrıca GERÇEK ALEV olarak anılır. Bu ışın Çarşamba günü en yoğundur.

Altıncı Işın – Yakut (kırmızı) – Mor & Altın Renklerin bir birleşimi

6 ncı ışın Tanrı’nın inayetinin, sadakatinin/adanmasının ve ihtimamının görkemli erdemlerini temsil eder. Ayrıca İNAYET ALEVİ olarak bilinir, çünkü merhametin, şefkatin ve sevgi dolu korumanın niteliklerini parlatır. Tanrı’ya ve insanlığa bencil olmayan hizmet vasıtası ile yaşama katkıda bulunma arzusunu geliştirir. Bu ışının altında çalışanlar papazlar, öğretmenler, psikologlar, misyonerler, avukatlar, devlet memurları ve sosyal işçilerdir. Ayrıca mavi yakalı işçiler, çiftlik sahipleri, çiftçiler, iş adamları ve iş kadınları. Yakut (kırmızı) ışın ayrıca karma olarak bilinen neden ve etki evrensel yasasını temsil eder. Karma eylemdeki bilinçliliğimizin sonsuzdur. Her düşünce, her sözcük ve tohum karma olarak kaydedilir ve bunlar vasıtası ile, ruh düşüncelerinin ve eylemlerinin ödüllerini veya cezalarını toplar. Bu ışın düşünmeyi, hissetmeyi, söylemeyi ve yapmayı seçtiğimiz şeyler ile kaderimizi belirlemekten sorumlu olduğumuzu öğretir. Karmadan kendimizi nasıl düzelteceğimizi ve tüm insanlığın en yüksek hayrına nasıl davranacağımızı öğreniriz. Başmelek Uriel ve Aurora, tüm dünyasal varlıklara spiritüel canlılık yayarak, altıncı solar ışının bu niteliklerini getirir. Bunların etkisi Perşembe günü en güçlüdür.

Yedinci Işın – Menekşe

Yedinci solar ışın özgürlüğü ve bağışlamayı temsil eder. Ayrıca MOR (menekşe) ALEV olarak bilinir. Kendimizi bilinçliliğin düşük halinden daha yüksek haline dönüştürme eylemi olan “ilahi simya”da önemli bir rol oynar. Bu ışın en fazla Cumartesi günleri aktiftir. Başmelek Zadkiel ve Archeiai Amethyst tarafından yönetilir. Menekşe ışın ayrıca Kutsal Üçlüdeki bağışlayıcılık ve dönüşüm için duran Kutsal Ruhun bir veçhesidir. Bu ışın yanlış kullanılan enerjiyi Tanrı’dan geldiği orijinal hali olan kendi saf haline geri dönüştüren ilahi simyadır. Özgürlüğün yedinci ışını, yedinci döngü veya Tanrı’ya geri dönüş olarak bilinen bundan sonraki 2000 yıllık döngü sırasında dünyanın en aktif ve hakim olan enerjisel titreşimi olacak. Menekşe ışın, herkes için “bilinçliliğin ve özgürlüğün yeni çağı” anlamına gelen “Yeni Çağ”a yaklaşmanın sembolüdür. Menekşe ışın, onun bağışlayıcılık niteliklerini büyütmeyi seçtiğimizde, yükümüzü/sıkıntımızı dönüştürebilir ve dünyayı iyileştirebilir. İçimizdeki, yaşamlarımızdaki ve etrafımızdaki dünyadaki enerjiyi değiştirir. Gerçekten bağışlayıcılığın ve içimizde çalışan Kutsal Ruhun eyleminin armağanıdır. Bu ışında çalışanlar büyük liderler, diplomatlar ve kraliyet ailesi bireyleridir.

Uzaktan uyumlama yapılır. Uyumlamadan sonra bilgi kullanım dosyası ve sertifikası mail adresinize gönderilir.

Uyumlama Ücreti KDV Dahil : 400 TL

Kredi kartı ile ödeme Havale / EFT ile ödeme

Bu enerji uyumlamaları neden ücretli ?

Enerji uyumlamalarının bedeli hiç bir şekilde olamaz. Bir ömür boyu insanı şifalandıran,bilinçaltınızı arındıran, sizin yüksek titreşimli frekanslarla bağlantınızı yapan bu enerji ile bedelini teraziye koyup tartma ya da dengeleme imkanı yoktur. Bedel olarak alınan ücret sadece emeğin karşılığıdır. Ayrıca bu çalışmaları sizlere ulaştırırken bizlerinde masrafları olmaktadır. Bu çalışmalara büyük emek verilmekte ve büyük zaman harcanmaktadır. Reikinin en büyük üstatlarından Bayan Takata'dan bu yana bir ücret alınmaktadır. Evrende bir alıp verme döngüsü vardır. O dengeye uyulmadığında taraflardan birine haksızlık yapılmış olur. Taraflardan birine haksızlık yapılan bir çalışmanın ruhsal boyutta bir hükmü yoktur.


Hemen şimdi sayfanın en altında yer alan telefon numarasından bize ulaşarak aklınıza takılanları sorabilir, bu telefonu WhatsApp mesajlarınız için de kullanabilirsiniz.Enerjiler konusunda en yüksel deneyimi ve tecrübesi olan İnternationela Reiki Master Mehmet ASLAN ile çalışmak bir ayrıcalıktır.

Türkiye'nin bütün illerinden ve yurt dışından binlerce kişi ile çalışmış olan, uluslararası kabul görmüş, bu işe yıllarını vermiş, İnternationela Reiki Master Mehmet ASLAN ile çalışmanın farkını yaşayınız.

Bir çok kişi Reiki Master olduğunu söyleyebilir ama unutmayın ki her Reiki Masterin enerji seviyesi aynı değildir. Facebook'ta 11 tane sayfamız var ve yurt içi ve yurt dışından bir buçuk milyon seçkin insan bizi takip ediyor. Sizi de bu seçkin insanların arasına bekliyoruz. Başka yerlerde zamanınızı boşa harcamayınız.

Bizimle çalışanların hayatlarında neler değişmiş? Kendi ifadelerinden yazdıklarını okumak için TıklayınızTırtılın yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş. Her ne durumda olursanız olunuz sakın ümidinizi kaybetmeyiniz.

Karşılıklı güven bizim prensibimizdir. Bir buçuk milyon insanın bizi takip etmesi ve bu kadar kişinin önünde bu çalışmaları yapıyor olmamız en büyük güvencemizdir.

" Hediye Çalışmalarımız" butonuna tıklayarak hediye çalışmalarımızı incelemeyi unutmayınız.

Uyumlamadan hemen sonra bu enerjinin bilgi ve kullanım dosyalarını sizin e-posta adresinize gönderiyoruz. İhtiyaç olduğunda telefondan size her zaman rehberlik yapabiliyoruz.

Bu enerjinin uyumlamasını alanlara İnternationele Sertifika verilir.Mucize İnanmakla BaşlarSosyal Medya Hesaplarımız

Internationale Reiki Master Mehmet Aslan

0505 646 59 75
Cumartesi ve Pazar günleri dahil her gün 09:00 - 23:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
Telefon numaramızı Whatsapp mesajlarınız için de kullanabilirsiniz...