Shamballa 12D

Önkoşul: Shamballa MDH (ÇBŞ-Çok Boyutlu Şifa) Master’a Uyumlanmış olmak.

Shamballa Çok Boyutlu Şifa Sistemin’in 12 Boyutuna İnisiyasyon

Shamballa 12D enerjisine 2001 yılında Haridas Melchizadek yukselmis Üstad Saint Germain ile yaptığı çalışmalarında kanal olmuştur.

Oniki boyut seviyesine, 12 ayrı aktivasyon inisiyasyonu ile ulaşılır. Shamballa 12 Boyut Enerjileri, sizi 12 boyut seviyesi ve paralel gerçekliklerle bütünleştirmeyi amaçlar.

Her boyutsal seviye shamballanın bir uyumlamasını gerektirir. Shamballa hakkında konuştuğumuz zaman beşinci boyutta olan bir yer ve zamanı düşünme eğilimdeyizdir. Muhteşem denge ve uyum olan koşulsuz sevgi içeren bir alana doğru gidiyoruz. Yakın zamanda farkettiğim bir şey bu ve Germain “bazen bir şeyleri anlaman uzun sürüyor değil mi?” diye sorduġunu farkettim. ki bu, 12 boyutsal gerçekliklerin her birinde shamballanın bir yansıması yer almaktadır, bunu gördüm.

Bu nedenle çok ilginç enerjilerle çalışıyor olacağız. 12 boyutla çalışacağız ve boyutlarda hareket ettikçe enerji beklendiği üzere yoğunlaşacak. İlk önce kristalsi ışık bedenleri aktive edeceğiz. Adam Kadmon ışık bedeni ismi verdiğim bu beden mükemmeliyetin ışık bedenidir. Uyum, denge ve tam bağlantı halinde olmak. Burada, bilinçli zihinlerimizde çok zaman harcamayacağız. Bu yüzden bu çalışmada her bir inisiyasyon için ayrı bir kitapçık ve arı bir sertifika yerine, 12 Boyut tamamlandığı zaman Bütün olarak bir Sertifika verilir. Elinizdeki Ders Notları 12 Boyut çalışmalarının tamamını içermektedir. Buradan edineceğiniz 12 inisiyasyon ve 12 enerjidir ve bu enerjileri başkalarına aktarma yetisidir. Bu noktada Germain bu enerjileri aktardığınız kişileri özenle seçmenizi istemektedir.

Bu konuda fikir ayrılıkları olsa da ben Shmaballa ÇBŞ enerjisine uyumlanmamış kişilerin Shamballa 12 Boyut Enerjilerine uyumlanmamaları gerektiğine inanıyorum.

Hari Das

Shamballa 12D Modalitesinin Eğitim İçeriği:

* Melchizedek kanunlarına inisiasyon.

* Kutsal geometrinin, kozmik ateş ve kozmik kutsal dillerden harflerin bedeninizdeki aktivasyonu.

* Negatif varlıklardan arınma.

* 12D ‘Ben’ varlığınızla özel bir bağlantı kurar ve bu bağlantı ile KOŞULSUZ SEVGİ olduğumuzu anlamaya başlarız.

* Kendinize tüm seviyelerde şifa vermeyi öğrenir ve bunu başkaları için de yaparsınız.

* Kristalsi bedenlerinizle çalışmayı ve onlardan dengesizlikleri iyileştirmeyi öğrenirsiniz.

* Adam kadmon (ruh formuna dönüşmüş, kemale ulaşmış insan modu) bedeninizi ışık ve mükemmeliyet ile entegre etmeyi öğrenirsiniz.

* Cennette yaşayanların gerçek kimliklerini ve ilizyonun ötesindeki yeni evreni öğrenirsiniz.(Burada her kesin süreci farklı işler)

* Melchizedek elmaslarının ve matriks kristallerinin aktivasyonu…

Bir çoğunuz için bu sistem kompleks(karışık) gelecektir, fakat zamanla ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Enerjilerin de, yükseltilmiş uyumlamalar sayesinde daha da güçlendiğini öğrencilerimle yaşadım. 12D Shamballa sisteminin alınması ile aynı zamanda Shamballa 1024 ün ruhsal desteğini ve enerji bağlarını alacaksınız. Shamballa 1024, aslında yükselme için bir mekanizmadır. Shamballa 1024 sizi yeni sembollere uyumlar ve bunlar aşırı derecede yüksek titreşimli enerjilere sahiptir. Shamballa 1024 ile şifa yetilerinizi güçlendirecek insan ve hayvan bedeninde hastalıklar üzerinde aktive edebileceksiniz. Tüm master seviyesindeki tekniklere Shamballa 1024 temel ve master sembollerini alarak ulaşacaksınız.


SHAMBALLA 12D UYUMLAMA PROĞRAMI SEÇENEKLERİ:
Tüm Boyut Seviyelerini kapsayan tek bir dosya şeklinde hazırlanmış Ders Notlarının yanında; Her bir İnisiyasyon için özel olarak hazırlanmış ‘Ses Dosyaları‘ size iletilerek, ‘Yönlendirmeli Meditasyon‘ ile uyumlamalara hazırlanacaksınız.

Shamballa 12D Uyumlamaları, enerjisel seviyenize bağlı olarak;

* Her oturumda art arda yapılacak 2’şerli İnisiyasyon grupları halinde 20’şer dk.lık 6 seansta tamamlanır.

* Her oturumda art arda yapılacak 4’erli İnisiyasyon grupları halinde 30’ar dk.lık 3 seansta tamamlanır.

* Her oturumda art arda yapılacak 6’şarlı İnisiyasyon grupları halinde 45’er dk.lık 2 seansta tamamlanır.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Internationale Reiki Master Mehmet Aslan

0505 646 59 75
Cumartesi ve Pazar günleri dahil her gün 09:00 - 23:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
Telefon numaramızı Whatsapp mesajlarınız için de kullanabilirsiniz...